cec.org.vn

Hình ảnh TTS của CEC xuất cảnh ngày 20.03.2023

Chúc 6 bạn lên đường may mắn, học tập và làm việc thật tốt tại đất nước Nhật Bản

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *