cec.org.vn

Hình ảnh lao động nữ xuất cảnh ngày 28.2.2023

Xin chúc mừng 2 bạn nữ đơn hàng đúc nhựa đã hạ cánh an toàn tới Nhật.

Chúc các em sẽ có những năm tháng làm việc và học tập tại Nhật Bản thật ý nghĩa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *