cec.org.vn

Những buổi dã ngoại, trong thời gian học định hướng

Hình ảnh lao động CEC được tham gia những buổi dã ngoại tại Công viên kakitagawa koen gần Trung tâm.

             

                             

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *