cec.org.vn

Hình ảnh lao động xuất cảnh sang Nhật ngày 28.08.2023

Chúc cho 11 bạn xuất cảnh sang Nhật thuận lợi. Tiếp tục học tập và làm việc chăm chỉ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!