cec.org.vn

Hình ảnh 10 lao động nữ ngành thủy sản xuất cảnh 5.5.2023

Chúc các em lên đường may mắn. Luôn giữ vững tinh thần ý chí để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!