cec.org.vn

Gặp gỡ lao động và gia đình trước khi xuất cảnh

Công ty CEC luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của Pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 31/10/2023 vừa qua, Công ty có mời Luật sư tới phổ biến cho lao động và gia đình được nắm rõ những quy định pháp luật khi làm việc ở Nhật Bản.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!