cec.org.vn

ĐẦU NĂM TIỄN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÔNG TY CEC XUẤT CẢNH 16/01/2024

Sau nhiều cố gắng và nỗ lực rèn luyện các bạn đã vượt qua chặng đường đầu tiên để đến với đất nước mặt trời mọc. Phía trước vẫn còn những khó khăn, nhưng hãy tận dụng những kinh nghiệm và kiến thức mà các bạn đã tích lũy được để vượt qua mọi thử thách. Đối mặt với những thay đổi và chấp nhận chúng, tiếp tục phát triển và trưởng thành hơn. Chúc các em thật nhiều sức khỏe

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!