cec.org.vn

Sơ đồ bộ máy

1. Phòng hành chính – tổng hợp 2. Phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động 3. Phòng tài chính kế toán 4. Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức

Xem thêm >

Sứ mệnh tầm nhìn

Tầm nhìn và sứ mệnh 1.Tầm nhìn: Mục tiêu tổng thể: – Xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo nghề du lịch có thương hiệu ở Thủ

Xem thêm >

Giới thiệu công ty

Giới thiệu Chung Kính chào quý đối tác! Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục và nghề nghiệp CEC(CEC) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hợp tác

Xem thêm >