cec.org.vn

Một số hình ảnh lao động sang Nhật và học tại Trung tâm tại Nhật

Dưới đây là những hình ảnh học tập của lao động Công ty CEC xuất cảnh sang Nhật năm 2019

.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!